Izvestiya vuzov. Yadernaya Energetika

The peer-reviewed scientific and technology journal. ISSN: 0204-3327

Yaurov Sergey Vasilyevich

Chief Process Engineer

«Novovoronezh Nuclear Power Plant», Branch of Concern Rosenergoatom

YaurovSV@nvnpp1.rosenergoatom.ru