Izvestiya vuzov. Yadernaya Energetika

The peer-reviewed scientific and technology journal. ISSN: 0204-3327

Shmelev Anatoly Nikolaevich

Professor

MEPhI

shmelan@mail.ru