Izvestiya vuzov. Yadernaya Energetika

The peer-reviewed scientific and technology journal. ISSN: 0204-3327

Melnikov Vladimir Ivanovich

Professor, Dr. Sci. (Engineering)

Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev

melnikov@nntu.ru

Mel’nikov Vladimir Ivanovich

Professor, Dr. Sci. (Engineering)

Nizhnij Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev

melnikov@nntu.nnov.ru.