Izvestiya vuzov. Yadernaya Energetika

The peer-reviewed scientific and technology journal. ISSN: 0204-3327

Kochnov Oleg Yur’evich

Chief Engineer, Dr. Sci. (Engineering)

Joint Stock Company «Karpov Institute of Physical Chemistry»

kochnov2000@mail.ru