Izvestiya vuzov. Yadernaya Energetika

The peer-reviewed scientific and technology journal. ISSN: 0204-3327

Inner fuel element corrosion of steels CHS68 and EK164 at fast power reactor on basis of uranium dioxide

10/23/2015 2015 - #03 Nuclear materials

Kinyov E.A. Shikhalyov V.S. Barybin A.V.

DOI: https://doi.org/10.26583/npe.2015.3.05

UDC: 621.039.548.533

The austenitic chromium-nickel steel EK164 is perspective material of the fast nuclear reactor rod cladding. The physical-chemical compatibility of this steel with typical pellet uranium dioxide nuclear fuel is important aspect for rod efficiency. The post reactor investigations of the combined rod assembling were carried out after peak burn-up 9,1 % FIFA and damage dose 77,3 dpa. There were rod claddings on basis of CHS68 and EK164 cold-worked steels to compose that assembling. The gamma-scanning, electrical-potential scanning and optical metallography methods was applied. The perilous regions of rod corrosion strengthening are high-temperature parts. This fact was previously established on basis of gamma-scanning and electrical-potential method data. The comparative analysis of the inner fuel rod corrosion for steel CHS68 and steel EK164 was carry out along core region height. The inner corrosion depth of steel CHS68 under contact with fuel has not exceeded 15 mm at the maximum power flux area by temperature below 540 °C. The same rod corrosion of steel EK164 has come to 10 mm at the core region centre. The maximum of corrosion damage both steels has detected at the range from 600 to 650 °C. It is amount less than 20 mm by means of both frontal and intercrystalline corrosion type. Essential differences of corrosion mechanism both steels haven’t disclosed. The fact of local intension corrosion was detected near the fuel pellet joints and places of fission fragment caesium accumulation. Contrariwise the corrosion of EK164 steel was minimum within narrow gap between cladding and fuel where the caesium is absent. The peak cladding thinning of examined fuel rods have formed less than 5 % of initial thickness under fuel burn-up 9 % FIFA.

References

  1. Mosin A.M., Evseev M.V., Portnykh I.A., Sherbakov E.N., Shikhalev V.S., Mitrofanova N.M., Kozlov A.V. Izmenenie fiziko-mekhanicheskikh svojstv obolochek tvelov iz stalej EK164 i CHS68 posle ekspluatatsii v reaktore BN-600 v techenie chetyrekh mikrokampanij [Change of physical and mechanical property of pin cladding of EK164 and CHS68 steels after exploitation at reactor BN-600 during four microcampaign]. Izvestiya vuzov. Yadernaya energetika. 2011, no. 1, pp. 224–230 (in Russian).
  2. Mitrofanova N.M., Tselischev A.V., Ageev V.S., Budanov Yu.M., Ioltuhovskij A.G., Leonteva-Smirnova M.V., Reshetnikov F.G., Bibilashvili Yu.K., Shkabura I.A., Ivanov Yu.A. Konstruktsionnye materialy dlya obolochek tvelov i chehlov TVS reaktora BN-600 [Сonstruction materials of pin coverings and cases of the pile BN-600]. Izvestiya vuzov. Yadernaya energetika. 2011, no. 1, pp. 211–223 (in Russian).
  3. Kinyov E.A. Vnutritvel’naya korroziya obolochek iz nerzhaveyuschej stali v usloviyah reaktornogo oblucheniya [Inner fuel rod corrosion of stainless steel covering under conditions of pile irradiation]. Izvestiya vuzov. Yadernaya energetika. 2008, no. 2, pp. 107– 113 (in Russian).
  4. Sherbakov E.N., Kozlov A.V., Averin S.A., Shikhalev V.S., Yagovitin P.I., Isakov A.P., Kuzevanov A.A., Ershova O.V. Ispol’zovanie elektropotentsial’nogo kontrolya dlya otsenki vliyaniya tekhnologicheskikh i ekspluatatsionnykh faktorov na sostoyanie obolochki tvelov BN600 [Using of electropotential control for influence estimation of technological and operational factors to state of BN-600 pin cladding]. VANT. Materialovedenie i novye materially. 2007, no. 1 (68-69), pp. 425-444 (in Russian).
  5. Shamardin V.K., Kryukov F.N. Metody issledovaniya i rezultaty eksperimentov, modeliruyuschih fiziko&himicheskoe vzaimidejstvie nerzhaveyuschih stalej s produktami deleniya yadernogo topliva [Examination methods and experiment results which model the physical-chemical interaction of stainless steel with nuclear fuel fission products]. Moscow, CNIIAtominform Publ., 1989. 31 p.

fuel element cladding electrical resistivity graph gamma nuclide graph metallography corrosion